Sîkâka informâcija
JAUNUMI
 PAKALPOJUMI
    GALERIJA
    KONTAKTI

 
SIA „IzglÄ«tÄ«bas un kultÅ«ras mantojuma zelta vārti”

SIA „IzglÄ«tÄ«bas un kultÅ«ras mantojuma zelta vārti” mācÄ«bu centrs piedāvā kvalitatÄ«vu apmācÄ«bu dažādās mācÄ«bu programmās, kursos un semināros. Pastāv iespēja apmācÄ«t uz vietas uzņēmumos.

SIA „IzglÄ«tÄ«bas un kultÅ«ras mantojuma zelta vārti” mācÄ«bu centrs dibināts 2006. gada 2. augustā, un 2008.gada oktobrÄ« veiksmÄ«gi akreditēts. MācÄ«bu centrs ir moderni aprÄ«kots ar nepieciešamajiem materiāli tehniskajiem lÄ«dzekļiem.

Esam realizējuši veiksmÄ«gus mācÄ«bu projektus sadarbÄ«bā ar valsts un pašvaldÄ«bu institÅ«cijām, kā arÄ« ar uzņēmumiem, kas realizē savus projektus mÅ«su telpās. Esam veikuši darbinieku apmācÄ«bu pamatojoties uz Latvijas InvestÄ«ciju un attÄ«stÄ«bas aÄ£entÅ«ras apstiprināto projektu par savu darbinieku apmācÄ«bu un kvalifikācijas celšanu. Kursu piedāvājumu varat apskatÄ«t pakalpojumu sadaļā.

Ceram uz kopēju sadarbÄ«bu un gaidÄ«sim zvanu vai personÄ«gu tikšanos un jÅ«su priekšlikumus kursu vai semināru jomā.

MācÄ«bu centrs atrodas AlÅ«ksnē, Tirgotāju 3, 1.stāvā.